Press

Awards

Nordlysprisen 2010

Bodvar received the Northern Lights Award (Nordlysprisen) in 2010. The award is an annual award handed out by the newspaper Nordlys.

Read the papers justification here (in Norwegian): 

Nordlands Fylkeskommunes Kulturpris 2011

Bodvar received the Nordland Counte Cultural Award in 2011. 

Read the papers justification here (in Norwegian): 

Excerpt from one of the reviews:

…..på Båsmokorets seneste CD (……) dreier det seg om ny musikk i ordets rette forstand: verkene Caritas : størst av alt og Skjømmingsmesse av samtidskomponisten Bodvar Drotninghaug Moe. Koret trår inn i denne moderne og mektige klangverdenen med en overbevisning og en formidling som imponerer og berører. Vi inviteres inn i et univers av klanger og harmonier med musikalske elementer fra blant annet folkemusikk, og med tekster delvis inspirert av Bibelen og andre gamle religiøse skrifter.

Båsmokoret fra Mo i Rana er et amatørkor som holder svært høyt musikalsk nivå. Koret behersker ulike genrer, og med denne utgivelsen viser koristene at dette også gjelder samtidsmusikk. Det er en begivenhet for kornorge og for hele musikknorge at Skjømmingsmesse og Caritas utgis. Moe og Båsmokoret gir viktige bidrag til at ny kormusikk komponeres og spilles inn.